Menu
ÜSKÜDAR ŞEMSİ AHMET PAŞA CAMİ TARİHİ VE TÜRBESİ

ÜSKÜDAR ŞEMSİ AHMET PAŞA CAMİ TARİHİ VE TÜRBESİ

      Şemsi Ahmet Paşa Cami 1580 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir.Banisi(yaptıran, sahibi) Şam beylerbeyi Şemsi Ahmet Paşadır.
      Cami tek kubbeli küçük bir mekandır, duvarlarda hatlar ve yazılır kabartmalar vardır. Bahçesinde külliyesi bulunan cami baştan sona kesme taşlardan oluşmaktadır.
      Külliye inşa edilirken vefaat eden Şemsi Ahmet Paşa Cami'nin kuzeydoğu kısmına defnedilmiştir.Hemen yanında on beş kadar kabir bulunmaktadır. Mimar sinanın bu küçük ama zarif olan Halk arasında ''kuş konmaz cami'' olarak da bilinir. Osmanlı mimarisinin farklı olan eserlerinden olduğu bellidir.

                                                  

        Cami İstanbul boğazının Marmaraya açılan bir kısmındadır, karşısında Galata ve Haliç bulunur yani bu cami üç denizden rüzgar alır. Doğudan ve kuzeyden esen rüzgarlar kuşların bu caminin üzerine konmasını zorlaştırır.
        Bahçesinde Külliyesi bulunan cami 1894 deki depremde ağır hasar almıştır. Cumhuriyet dönemine harabe olarak giren caminin minaresi kaidelerine kadar yıkık, cami ve medrese kubbeleri çatlak, lurşun kaplamaları çalınmış türbe duvarları yıkılmış ve camları kırılmıştı. Medresesi ahır olarak kullanılıyordu. Atatürk döneminde emri üzerine 1940-43 yılları arasında, Vakıflar genel müdürlüğünce Mimar Süreyya Yücele Restore ettirilmiştir.

 Caminin iç avlusundali  ''L'' şeklindeki külliyesi 1953 yılından beri Halk kütüpanesidir. Hela girişinde beyaz, tarihi ve süslü su haznesi bulunur. Harim girişi açık biçimdedir. Kuzey ve Batı cephelerindeki dokuz adet ince sütunla destekli düz çatı, son cemaat revakını oluşturur.
  Batı köşesinden tek şerefeli zarif Minaresi yükselir.

 Kirmızı, beyaz taşlarla örülmüş kapı kemerinin üzerinde 4 mısralık sülüs bulunur ve 1580(H988) yılını belirtir.

Cami 2008 yılında zemini kaydığı anlaşılarak uygun biçimde bakım görmüştür.Caminim girişinde solda lodoslu fgünlerde soyu tahliye etmesi için bir tahliye oyuğu vardır.(Varmış)
  Altta dikdörtgen sözeli, üstte sivri kemerli ve dairesel biçimli iki sıra kubbe kasnağında kemerli küçük pencereleri vardır. Ahşap mimberi ve vaaz kürsüsü yeni, kubbe içi motifler kalem işi süslemedir, kubbedeki celi sülüs yazılar İsmail Hakkı Altınbezer tarafından yazılmıştır.

Cami yapımı üzerinden 4asır geçmesine rağmen halen ayaltadır ve ihtişamını korumaya devam ettirmektedir.

 

Yorum At Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız

1 Yorum

  1. Hasan
    01 Mart, 2020

    deneme